Genterapi kan skydda mot hiv

En artikel i den ledande vetenskapstidskriften Nature presenterade förra veckan genterapi som ett möjligt nytt skydd mot hiv.

En grupp forskare i Kalifornien har, under ledning av nobelpristagaren David Baltimore, genomfört test där genterapi används för att skydda mot hiv. Vid försök på möss uppges skyddet vara nära 100-procentigt, trots att djuren utsatts för extremt höga hivdoser.

Mössen – vars immunsystem manipulerats för att likna människors – har injicerats med en gen som berättar för kroppens celler hur de ska tillverka antikroppar som skyddar mot hiv. Injektionen sker i musklerna och genen fraktas med hjälp av ett tomt virus som bara fungerar som transportör.

En ovanlig lösning
Metoden beskrivs av David Baltimore själv som en ovanlig lösning som bara blivit aktuell då forskarna misslyckats med att framställa ett vaccin. Henrik Brändén, molekylärbiolog och föreläsare inom genforskning, förklarar problematiken.
– Vid vaccinering för man normalt in ett smittämne som immunförsvaret får reagera på och som kroppen sedan minns och producerar antikroppar mot. Problemet med aids är att hivviruset ständigt förändrar sig. Forskare har dock under de senaste åren hittat några antikroppar som är effektiva mot nästan alla varianter av hiv. Med genterapi får man kroppen att producera stora mängder av just en sådan antikropp.

“Metoden är straight forward”
Henrik Brändén har under de senaste åren har sett flera försök att skapa skydd mot hiv genom genterapi.
– Den här artikeln är en av de mest intressanta jag sett eftersom metoden är så straight forward. Tidigare metoder har bestått av många led där saker kan gå fel. Men det finns förstås också svårigheter.
– Den här införningsmetoden med hjälp av ett virus fungerar ofta bra på möss och i provrör – det är svårare att veta hur människor
reagerar.

Henrik Brändén ser inga etiska problem med den här typen av genterapi.
– Det är inte samma sak som när en könscell påverkas och arvsanlagen därigenom ändras. Sådana försök är förbjudna i Sverige och i många andra länder. Men de flesta är överens om att den här sortens genterapi innebär en mindre förändring än en transplantation. Forskarna hoppas kunna inleda försök på människor inom de närmaste åren.

 

FAKTA
Genterapi
Genterapi är en behandlingsform som går ut på att man inför, förändrar eller tar bort en eller fler gener i cellerna eller vävnaderna hos en organism. Stora förhoppningar har ställts på att genterapi i framtiden ska kunna bota och förebygga en mängd sjukdomar men än så länge befinner sig metoden på ett experimentellt stadium.

 

(Publicerad i ETC 9 december 2011)Comments are closed.