En barnbok – om ett barn

Ett barn behöver varken vara flicka eller pojke för att drömma om en hund. I Kivi & monsterhund används pronomenet hen för första gången i en barnbok.

Kivi & monsterhund (Olika förlag), skriven av Jesper Lundqvist och illustrerad av Bettina Johansson, är den första barnboken där det könsneutrala pronomenet hen genomgående används. Boken igenom förblir det oklart om huvudpersonen Kivi – som längtar efter en hund – är en flicka eller pojke.

– Jag ville göra en barnbok som handlar om ett barn. Nästan alla barnböcker handlar om pojkar eller flickor – eller pojkar och flickor – trots att könet i 99 procent av fallen inte har med handlingen att göra, säger Jesper Lundqvist.

”Mappor och pammor och morbroster Jin, en bryssling, en marfor, en halvkvartskusin…” Även Kivis omgivning är odefinierad, inte bara när det gäller kön. Det gränslösa spred sig i historien, förklarar författaren.

– Familjen, till exempel, gjorde jag lite otydlig. Är det Kivis familj, eller vilka är de? De är ganska många och ser olika ut. Vi blandade också årtionden och klasstillhörighet, dröm och verklighet.

Nya ord dyker hela tiden upp i svenskan. Men pronomen är ett undantag. Ordklassen är ”språkets motsvarighet till urberget”, skriver Språktidningen. Men hen har sakta vuxit sig starkare. Ordet  har också – som så mycket annat med en koppling till diskussioner om genus – väckt debatt. Många har hyllat Kivi & monsterhund men kommentarsfälten till debattartiklar och recensioner av boken fylldes snabbt även av hånfulla kommentarer och vantolkningar. Hen framställs som ett ord som ska tvingas på ovilliga användare och som ska ersätta han och hon.

– Det är klart att man på något sätt apterar dynamit. Men att det skulle bli så här mycket reaktioner blev jag förvånad över. Min känsla är att de som är arga sällan har läst boken, ofta inte ens artikeln, säger Jesper Lundqvist.

Hur reagerar läsarna, alltså barnen, på hen?

– Barn bryr sig inte. Ett fåtal gånger frågar de vad hen betyder. Som jag förstår det är en stor, fruktansvärt äcklig, gul monsterhund mycket intressantare än ett litet ord på tre bokstäver.

Undrar inte barn om Kivi är en flicka eller pojke?

– Det är aldrig någon som frågat mig. Olika barn har säkert olika bild av det. Eller så reflekterar de inte över det.

Barnlitteraturen är fylld av konstiga varelser och magiska krafter. Ändå är ett argument som lyfts fram mot bokens hen-användande att den kan göra barn förvirrade.

– Till skillnad från till exempel troll, och djur som pratar och har på sig kläder då? Jag tror inte man ska underskatta barns förmågor. Det är vuxna som har sitt bagage och sina bilder att handskas med. Att boken skulle vara förvirrande eller skadlig för barn köper jag inte.

Jesper Lundqvist känner att ordet hen berikat hans sätt att uttrycka sig och att tänka.

– Den erfarenheten hade jag inte fått om jag inte börjat använda ordet aktivt. Plötsligt blir det absurt att jag automatiskt, hela tiden, i alla sammanhang när jag pratar om människor kategoriserar dem i kön. Det för något med sig som man inte lägger märke till förrän man släpper det.

 

(Publicerad i ETC i februari 2012.)Comments are closed.